Integratie van informatie en IT is cruciaal om een overname te laten slagen

IT-integratie & Ontvlechting

 

Onze economie verandert en organisaties moeten zich sneller aanpassen dan ooit. Organisaties overnemen of verkopen is één van de strategische opties. Hierbij zijn de belangen van kopende en verkopende partij héél groot.  

 

BusinessITScan - helder spindiagram

 

 

Goede IT-integratie of IT-ontvlechting is cruciaal om het beoogde effect te behalen.  

Wij hebben succesvol diverse integraties en ontvlechtingen geleid in diverse sectoren in binnen- en buitenland. Daarbij hebben ons leiderschap, onze praktische project-aanpak en ons oog voor detail zich meermaals bewezen. 

Onze expertise zetten we inmiddels ook succesvol in voor IT Due Dilligence, in situaties waar investeerders overwegen een aandeel te nemen in een organisatie.

 

Referenties IT-integratie

 


 

De Winter Logistics, Van Zaal Transport en Wematrans kunnen onder de vlag van Floriway gezamenlijk bouwen aan een efficiëntere keten, met als doel de klant meer gemak en service te bieden. "Het is erg waardevol om te zien dat de drie bedrijven Anton’s advies voor de keuze van de kernapplicatie begrijpen en overnemen, en dat we nu verder kunnen werken om het nieuwe bedrijf Floriway te bouwen."

Toon Vos
CEO van Floriway
 
Lees meer in de casebeschrijving

 


 

"In korte tijd heeft de interim IT-manager een beeld gevormd van de organisatorische en technische situatie. De directie heeft toen op zijn advies een aantal duidelijke keuzes gemaakt: welke initiatieven voegen de meeste waarde toe aan onze organisatie, en welke niet? Met de uitgebreide ervaring die hij had met IT-integraties na overnames, is met veel collega's een zeer degelijk plan opgezet om een vrijwel foutloze transitie te realiseren."

Peter Meyer
COO van PartsPoint Group / Brezan
 
Lees meer in de casebeschrijving

 

 

Meer informatie? 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Desgewenst is een persoonlijke verdieping met één van onze adviseurs mogelijk. Ook kan IT’s Teamwork u in contact brengen met een gespecialiseerde partner.

 

Neem contact op