Integratie van informatie en IT is cruciaal om een overname te laten slagen

 

Due Diligence, Merger & Acquisition

 

Onze economie verandert en organisaties moeten zich sneller aanpassen dan ooit. Organisaties overnemen of verkopen is één van de strategische opties. Hierbij zijn de belangen van kopende en verkopende partij héél groot.  

 

 

Digitale- en IT-faciliteiten zijn de ruggengraat van veel organisaties. Toch worden deze vaak niet of onvoldoende doorgelicht voorafgaand aan een transactie. Voor diverse partijen waren we met of zonder BusinessITScan® al betrokken in de DD-fase. Dit leverde altijd waardevolle inzichten voor de waardebepaling en de vervolgstappen. 

Na de transactie is een goede IT-integratie of IT-ontvlechting cruciaal om de beoogde waarde te creëren.

Wij hebben succesvol diverse integraties en ontvlechtingen geleid in diverse sectoren in binnen- en buitenland. Daarbij hebben ons leiderschap, onze praktische project-aanpak en ons oog voor detail zich meermaals bewezen.

 

 

BusinessITScan - helder spindiagram

 

Neem contact op

 

 

 

Referenties

IEX Media is een dochtermaatschappij van IEX Group, een aan de Euronext Amsterdam genoteerde vennootschap. IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent produceert, distribueert en exploiteert via cross mediale kanalen. "Omdat ik als CEO nog niet zo heel lang in deze functie ben, wilde ik graag onafhankelijk en kundig inzicht krijgen in de status van ons abonnementen- en publicatiesysteem CSI. Ik kan iedere organisatie zo'n periodieke assessment aanraden!"

Mark Termeer
CEO van de IEX Group
 
Lees meer in de casebeschrijving

Terberg heeft vestigingen in 14 landen, en een ERP-landschap dat mede door overnames uit 7 verschillende systemen bestaat. "Toen we begonnen met de Dynamics-implementatie, merkten we dat het decentrale karakter van ons bedrijf ervoor zorgde dat we met teveel mensen van verschillende ondernemingen spraken, die allemaal eigen ideeën naar voren brachten over processen. Het werd heel lastig om alle ideeën over te brengen op onze it’ers.’ Daarop is met adviesbureau IT’s Teamwork het concept van ‘business proces owners’ geïntroduceerd."

Marco de Hair
IT Manager van Terberg Group
 

BusinessITScan - Floriway

De Winter Logistics, Van Zaal Transport en Wematrans kunnen onder de vlag van Floriway gezamenlijk bouwen aan een efficiëntere keten, met als doel de klant meer gemak en service te bieden. "Het is erg waardevol om te zien dat de drie bedrijven Anton’s advies voor de keuze van de kernapplicatie begrijpen en overnemen, en dat we nu verder kunnen werken om het nieuwe bedrijf Floriway te bouwen."

Toon Vos
CEO van Floriway
 
Lees meer in de casebeschrijving

BusinessITScan - PartsPoint

"In korte tijd heeft de interim IT-manager een beeld gevormd van de organisatorische en technische situatie. De directie heeft toen op zijn advies een aantal duidelijke keuzes gemaakt: welke initiatieven voegen de meeste waarde toe aan onze organisatie, en welke niet? Met de uitgebreide ervaring die hij had met IT-integraties na overnames, is met veel collega's een zeer degelijk plan opgezet om een vrijwel foutloze transitie te realiseren."

Peter Meyer
COO van PartsPoint Group / Brezan
 
Lees meer in de casebeschrijving

 

 

Meer informatie? 

 

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Desgewenst is een persoonlijke verdieping met één van onze adviseurs mogelijk. Ook kan IT’s Teamwork je in contact brengen met een gespecialiseerde partner.

 

Neem contact op