Live inspiratie

Live inspiratie door IT's Teamwork of onze partners

Inspirerende impact-trainingen, workshops en lezingen  

 

Werken aan een nieuwe toekomst is mensenwerk. Mensen meenemen in verandering is de sleutel voor succes. IT's Teamwork en haar partners bieden inspirerende sessies, gericht op een goed evenwicht tussen de mens en de techniek. Realistisch én prikkelend. 

We doen dit in verschillende vormen, altijd in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever.

Impact-trainingen

BusinessITScan - Mind the digital gap

Nu ook via Zoom, Skype of Microsoft Teams: Trainingen door IT's Teamwork

IT's Teamwork heeft een uitstekend track record in trainen. Deze bieden we nu ook aan via internet. Desgewenst brengen we specifieke accenten met u aan, of bieden incompany-trainingen en workshops. Ook bieden of ontwikkelen we met partners specifieke trainingen. Neemt u gerust contact met ons op voor de planning en meer informatie.

 

Digitale transformatie in de praktijk (3,5 uur - € 425 per deelnemer)

In deze impact-training wordt ingegaan op trends in de maatschappij, de invloeden op organisaties en het belang van hechtheid en keuzes. Keuzes voor een integrale koers voor business model, processen, mensen en systemen. Deze keuzes vergen aandacht en doorzettingsvermogen van alle disciplines in een organisatie. We staan stil bij kernuitdagingen in uw rol en uw organisatie.

Ook behandelen we vanuit onze persoonlijke ervaring ‘levenslessen in transformatie’, en het belang van inzicht in uw klant en overzicht over uw organisatie. De zes succesfactoren voor digitale transformatie© worden uitgelegd als helder begrippenkader met communicerende vaten. Contact

 

IT-besturing en transformatie in de directiekamer (workshop)

In deze workshop wordt ingegaan op kernvragen, zoals: "Hoe kan IT meer waarde toevoegen aan onze organisatie?", "Hebben we de juiste IT-strategie?", "Hoe kunnen we IT-tevredenheid verhogen?", "Digitale transformatie - hoe helpt dat met nieuwe verdienmodellen?". Aan de hand van concrete vraagstukken in uw organisatie, staan we stil bij de uitdagingen, bij prioriteiten stellen en bij uw rol.

De zes succesfactoren voor digitale transformatie© worden uitgelegd als helder begrippenkader met communicerende vaten, zodat u concreet kunt sturen op het succesvoller maken van IT in uw organisatie. Contact

 

Business Process Modeling (3,5 uur - € 425 per deelnemer)

In een estafetteloop geeft de eerste hardloper het stokje door aan de tweede. Door trainen en inzet komen zij samen tot het gewenste resultaat: een snelle eindtijd. In een bedrijfsproces van organisatie is dit precies hetzelfde. Door efficiënt organiseren en gezamenlijke inzet ontstaat een rendabele organisatie en een tevreden klant. De output van de ene afdeling is de input voor andere. Dit wordt op praktische wijze met Business Process Modeling (BPM) verheldert. Deze impact-training is bedoeld voor organisaties en medewerkers die ervaren dat samenwerking stroef verloopt. Processen zijn beperkt gedocumenteerd, informatie wordt onvoldoende (zorgvuldig) vastgelegd.

Dit vertraagt processen, verstoort relaties, en is soms zelfs merkbaar voor ‘de klant’. In dit geval en na een fase van verandering is deze praktische impact-training ideaal. U leert hoe u zonder de inzet van dure IT-oplossingen verbeterkansen kunt herkennen en invoeren. Uw organisatie wordt hechter, processen verlopen soepeler, en tevredenheid van personeel en klanten verbetert. Contact

 

Business/IT Alignment: Business&IT samen op reis (3,5 uur - € 425 per deelnemer)

Als vervolg op de impact-training Digitale transformatie in de praktijk, bieden we de training Business/IT Alignment. We behandelen bekende methodes voor Business/IT Alignment, en bieden heldere instructies voor het stellen van prioriteiten door middel van Portfolio management. Desgewenst kunt u vooraf de BusinessITScan® in uw organisatie inzetten, om IT-tevredenheid, Business en IT door te meten.

De overlegstructuren en rollen worden behandeld op basis van veel praktijkervaring, zodat u succesvolle samenwerking kunt opbouwen met de betrokkenen in Business & IT. De training sluit af met een case van uw organisatie, zodat u Business/IT Alignment in uw organisatie kunt implementeren. Contact

 

Int(r)o the cloud (3,5 uur - € 425 per deelnemer)

In deze impact-training wordt ingegaan op ‘de cloud’, de doelgroep zijn managers en directieleden van kleinere en middelgrote organisaties. Veel van hen hebben applicaties en infrastructuur nog ‘op kantoor’, of hebben de dienstverlening daarvoor voor de eerste keer (gedeeltelijk) uitbesteed. Uitbesteding van IT is mogelijk in diverse vormen, afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie, de aanwezige kennis, en de mate waarin u diensten wilt uitbesteden.

In deze training nemen we u mee door de onderdelen van een IT-landschap, de types uitbesteding, de aandachtspunten en voor&nadelen van uitbesteding. Dit doen we vanuit een totaalperspectief: uitbesteding is niet een ABC-tje: het vraagt aandacht, bewuste keuzes en het vergt vertrouwen in en aansturing van de dienstverlener(s). Contact

 
Over Anton Dijkhuis

Anton Dijkhuis heeft in de loop der jaren vele organisatie- en IT-verbeteringen gerealiseerd. Als bruggenbouwer creëert hij draagvlak en enthousiasme voor verandering. Zijn live inspiraties zijn gericht op verbinding, realisme en ambitie.

Linkedin Profiel

ITsTeamwork - IT management, interim IT manager
Over onze partners

De kennis van onze expertisepartners en consultancypartners is zeer breed. Regelmatig organiseren we diepte-sessies voor specifieke vraagstellingen. Wij geloven in de kracht van samenwerken om onze klanten te versterken.

Meer over onze partners

 

Voorbeelden van live inspiratie

IT's Teamwork heeft meerdere lezingen en workshops gegeven, onderstaand een aantal voorbeelden.

Hebt u binnenkort een event, seminar of klantendag en wilt u een lezing met visie en inhoud, neemt u gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken.

 

BusinessITScan - Mind the digital gap

Business & IT Roadmapping: randvoorwaarde voor digitale transformatie

Op maandag 18 januari mocht Anton Dijkhuis voor Beeckestijn Business School weer virtueel ‘voor de klas’, dit keer om een college te geven voor de Post-Master Digitale Transformatie & organisatie. In het interactieve college ‘Business & IT Roadmapping’ hebben we samenhang aangebracht in alle huidige en toekomstige elementen van bedrijfsvoering en IT, om digitale transformatie succesvol te maken. Alle deelnemende professionals werken hard aan hun digitaal transformatieplan, mooi om hun enthousiasme te zien!

 
 

BusinessITScan - Mind the digital gap

Post-Master opleiding: Digitale transformatie & organisatie

Heb jij al een digitale roadmap? Goed nieuws! Beeckestijn biedt een postmaster Digitale Transformatie & Organisatie. In 24 sessies leer je hoe je jouw bedrijfsmodel, product / dienst, proces en manier van werken succesvol digitaliseert. Anton Dijkhuis zal het college leiden over Business&IT-roadmapping.

 

BusinessITScan - Mind the digital gap

Masterclass: veranderen in een digitale wereld

Elk IT-project is een veranderproject. Het verder digitaliseren van de processen in een organisatie raakt niet alleen IT, maar ook in sterke mate de business. Maar wat is precies de impact op de business? Hoe maak je medewerkers en management bewust van de impact van digitalisering? En hoe krijg je de hele organisatie hierin mee? Anton Dijkhuis leidt het interactieve college 'Business en IT samen op reis': kernuitdagingen, food for thought, cases uit de praktijk en zinvolle theorie.

 

BusinessITScan - Mind the digital gap

Workshop: Veranderadvies verandert door digitale transformatie

Organisaties in alle sectoren moeten zich sneller aanpassen om relevant te blijven voor hun klant. Processen moeten dus sneller aanpasbaar zijn, wat flexibeler IT-landschappen vereist. Echter, die IT-landschappen zijn vaak al complex genoeg. De noodzaak tot snellere aanpassing vereist een steeds hechtere, maar ook meer situationele samenwerking tussen diverse disciplines binnen de organisatie en bij leveranciers. De vraag hierbij is op welke succesfactoren organisaties kunnen sturen.

 

BusinessITScan - Mind the digital gap

Workshop: De zes succesfactoren voor digitale transformatie©

Organisaties in alle sectoren moeten zich sneller aanpassen om relevant te blijven voor hun klant. Processen moeten dus sneller aanpasbaar zijn, wat flexibeler IT-landschappen vereist. Echter, die IT-landschappen zijn vaak al complex genoeg. De noodzaak tot snellere aanpassing vereist een steeds hechtere, maar ook meer situationele samenwerking tussen diverse disciplines binnen de organisatie en met leveranciers. De vraag hierbij is op welke succesfactoren organisaties kunnen sturen. IT’s Teamwork ontwierp de zes succesfactoren van digitale transformatie. Deze holistische aanpak wordt ondersteund door een onafhankelijke, integrale, meertalige self service tool; de BusinessITScan®

 

BusinessITScan - Mind the digital gap

Keynote: Hoe goed sluit de IT aan op mijn bedrijf?

TANS organiseerde samen met de gebruikersvereniging een klanten dag in Rosmalen. Meer dan 90 personen schreven zich in. De tropische temperaturen waren voor de meesten geen reden tot afmelden en ondanks het feit dat het hele land geteisterd werd door files konden we op tijd beginnen met 4 workshops over verschillende thema’s. TANS had Anton Dijkhuis uitgenodigd. Anton is een aantal jaren ICT manager geweest bij Vos Logistics in Oss en heeft een online BusinessITScan ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen testen of én in welke mate hun ICT in de pas loopt met de business.

 

BusinessITScan - Mind the digital gap

Parallelsessie: Veranderen van de business met IT in de regierol!?

Tijdens het jaarcongres Innovatie & Transformatie werden meerdere parallelsessies georganiseerd. Deze parallelsessie was zeer interactief, gestart werd met de kernuitdagingen van alle aanwezigen. Deze kernuitdagingen waren de rode draad tijdens het behandelen van 7 'foods for thought': de kerntips over houding en gedrag van de IT-verantwoordelijke binnen zijn team, en in de samenwerking met de Business.

 

 

 

Meer informatie? 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Desgewenst is een persoonlijke verdieping met één van onze adviseurs mogelijk. Ook kan IT’s Teamwork u in contact brengen met een gespecialiseerde partner.

 

Neem contact op