IT-management

IT-management: interim/part-time/coaching

 

Wij houden van aanpakken, en hebben ruime ervaring met lijn- en interim IT-management. Uitstekende bagage om de leiding van een afdeling of een programma voor een bepaalde tijd op ons nemen, of op te treden als part-time IT-manager of coach.

Uw organisatie realiseert zo de digitale transformaties, zónder volledige personele lasten van een full-time IT-manager. Als dit voor u waarde toevoegt, zetten wij de BusinessITScan® in. Zo leren we in zeer korte tijd alle aspecten van een organisatie en haar automatisering te kennen. Dat inzicht gebruiken we om met u de juiste prioriteiten te stellen.

Zo werkt een frisse en doortastende buitenstaander tijdelijk in uw organisatie, om met u te werken aan korte- en lange termijn doelen. Integer en doelgericht.

De rol spreken we vooraf af: leiden we de IT-activiteiten tijdelijk full-time of part-time, of coachen we de huidige IT-(eind)verantwoordelijke. 

IT's Teamwork Interim Management

Referenties Interim management

 


 

"In korte tijd heeft de interim IT-manager een beeld gevormd van de organisatorische en technische situatie. De directie heeft toen op zijn advies een aantal duidelijke keuzes gemaakt: welke initiatieven voegen de meeste waarde toe aan onze organisatie, en welke niet? Met de uitgebreide ervaring die hij had met IT-integraties na overnames, is met veel collega's een zeer degelijk plan opgezet om een vrijwel foutloze transitie te realiseren."

Peter Meyer
COO van PartsPoint Group / Brezan
 

 


 

"Het was een goede keuze om een part time interim IT-manager in te zetten. Relevante projecten zijn gerealiseerd, helder zijn de keuzemogelijkheden en de digitale strategie scherpgesteld met de zes IT-succesfactoren, én onze collega’s hebben zich ontwikkeld!"

Aart Vollenhoven
CFO van Nedmag
 

 

Meer informatie? 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Desgewenst is een persoonlijke verdieping met één van onze adviseurs mogelijk. Ook kan IT’s Teamwork u in contact brengen met een gespecialiseerde partner.

 

Neem contact op