Realiseer uw doelen met onze interim IT-managers

IT-management: interim/part-time/coaching

 

Wij houden van aanpakken, en hebben ruime ervaring met lijn- en interim IT-management. Uitstekende bagage om de leiding van een afdeling of een programma voor een bepaalde tijd op ons nemen, of op te treden als part-time IT-manager of coach.

Uw organisatie realiseert zo de digitale transformaties, zónder volledige personele lasten van een full-time IT-manager. Als dit voor u waarde toevoegt, zetten wij de BusinessITScan® in. Zo leren we in zeer korte tijd alle aspecten van een organisatie en haar automatisering te kennen. Dat inzicht gebruiken we om met u de juiste prioriteiten te stellen.

Zo werkt een frisse en doortastende buitenstaander tijdelijk in uw organisatie, om met u te werken aan korte- en lange termijn doelen. Integer en doelgericht.

De rol spreken we vooraf af: leiden we de IT-activiteiten tijdelijk full-time of part-time, of coachen we de huidige IT-(eind)verantwoordelijke. 

IT's Teamwork Interim Management

Referenties Interim management

 


 

Interim IT-management automotive aftermarket

"In korte tijd heeft de interim IT-manager een beeld gevormd van de organisatorische en technische situatie. De directie heeft toen op zijn advies een aantal duidelijke keuzes gemaakt: welke initiatieven voegen de meeste waarde toe aan onze organisatie, en welke niet? Met de uitgebreide ervaring die hij had met IT-integraties na overnames, is met veel collega's een zeer degelijk plan opgezet om een vrijwel foutloze transitie te realiseren."

Peter Meyer
COO van PartsPoint Group / Brezan
 
Lees meer in de casebeschrijving

Interim Programma-management supermarktketen

Bij een internationale food retailer was de uitleverperformance aan de supermarkten door diverse oorzaken sterk gedaald. De processen, mechanisatie en betrokken partijen moesten beter op elkaar afgestemd worden. In een internationaal team van onafhankelijke interim managers was IT's Teamwork verantwoordelijk voor software, infrastructuur, security en integratietesten. Door nauw samen te werken met de collega's van de werkvloer tot en met de directie, zijn de juiste prioriteiten gesteld en is na een aantal Quality gates de uitleverperformance sterk verbeterd. Vanwege het confidentiële karakter van de opdracht kan de opdrachtgever niet gepubliceerd worden.

 


 

Interim IT-management mijnbouw

"Het was een goede keuze om een part time interim IT-manager in te zetten. Relevante projecten zijn gerealiseerd, helder zijn de keuzemogelijkheden en de digitale strategie scherpgesteld met de zes IT-succesfactoren, én onze collega’s hebben zich ontwikkeld!"

Aart Vollenhoven
CFO van Nedmag
 
Lees meer in de casebeschrijving 

 

Meer informatie? 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Desgewenst is een persoonlijke verdieping met één van onze adviseurs mogelijk. Ook kan IT’s Teamwork u in contact brengen met een gespecialiseerde partner.

 

Neem contact op