Best Practices

Best Practices voor digitale transformatie

 

Sneller veranderen lukt met de bewezen Best Practices van IT's Teamwork. Voorkom tijdverspilling en vergroot het succes van uw organisatie. Onze Best Practices zijn al in diverse sectoren en organisaties succesvol ingezet. We hebben ze ingedeeld op basis van de zes succesfactoren voor digitale transformatie©

Beschikbare Best Practices 

 

1. Partnership

BusinessITScan - Partnership

• IT-tevredenheid & transformatie meten
• Digitale strategie: placemat & beleid
• Strategisch & Tactisch IT-overleg
• Alignment & key user overleg
• Portfoliomanagement
• De kunst van het kiezen
• IT-jaarplan
• SLA IT-diensten

2. Productiviteit

BusinessITScan - Productiviteit

• Business Process Modeling
• Placemat procesuitvoering & KPI's
• Functiescheidingsmatrix
• Spelregels voor datakwaliteit
• Monitoring datakwaliteit
• Interne informatiestromen
• Externe informatiestromen
• Voorlichting aan ketenpartners *

3. Innovatie

BusinessITScan - Innovatie

• Business Model Canvas
• Customer journey 
• Design thinking *
• Scenario analyse *
• Bedrijfs-strategie *
• Business&IT-roadmap
• RFI/RFQ voor pakketselectie
• Cultuurverandering *

 

4. IT-competenties

BusinessITScan - IT competenties

• IT-strategie & IT-roadmap
• IT-landschapsdocumentatie
• Documenteren gebruikerswensen
• Projectplanning & IT-integraties
• Informatiebeveiligingsbeleid
• HR-instrumentarium voor IT
• POP-gesprekken voor IT
• ... en nog heel veel meer...

5. IT-stabiliteit & continuïteit

BusinessITScan - IT-stabiliteit & continuïteit

• Risico-inventarisatie
• Configuratie-documentatie
• RPO/RTO-keuzes
• Disaster Recovery procedure
• Testprocedures & testautomatisering
• RFI/RFQ voor cloudselectie
• Contractadministratie
• ... en nog heel veel meer...

6. IT-financiële zaken

BusinessITScan - IT-financiële zaken

• IT-budgettering
• IT-kostendoorbelasting o.b.v. verdeelsleutel
• IT-kostentoelichting
• Plan/actualrapportage
• Fiscale IT-overeenkomst
• Investeringsonderbouwing
• Investeringsevaluatie
• ... en nog heel veel meer...

 

* In ontwikkeling 

De best practices zijn bewust gemaakt in toegankelijke Office applicaties: Word, Excel en Powerpoint. Zo kunt u zonder te investeren in dure applicaties, goede stappen zetten. De kosten vallen erg mee (van € 100 tot € 500), en waar u wilt kunnen we u begeleiden bij de introductie in uw organisatie. Dat doen we met zeer ervaren adviseurs en/of partners, zodat u maximaal voordeel hebt!

 

Meer informatie? 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Desgewenst is een persoonlijke verdieping met één van onze adviseurs mogelijk. Ook kan IT’s Teamwork u in contact brengen met een gespecialiseerde partner.

 

Neem contact op