CEO Floriway over de integratie van processen en systemen door IT's Teamwork

 

Klantcase integratie na overname: CEO aan het woord

Floriway: krachtenbundeling in de sierteelt

De Winter Logistics, Van Zaal Transport en Wematrans kunnen onder de vlag van Floriway gezamenlijk bouwen aan een efficiëntere keten, met als doel de klant meer gemak en service te bieden.

Algemeen Directeur (CEO) Toon Vos is in de directie onder andere eindverantwoordelijk voor de strategie, de integratie en IT.

Begeleiding van het IT-keuzetraject

Anton Dijkhuis van IT’s Teamwork is gevraagd om als onafhankelijke consultant de IT-keuze te begeleiden.

Extra uitdagende kenmerken van deze integratie

Bij de meeste integratietrajecten is er één kopende organisatie die haar kernactiviteiten uitbreid. In zo’n scenario zijn veelal de processen, mensen en systemen van de kopende organisatie leidend. In dit geval was sprake van drie vrij gelijkwaardige organisaties die worden samengevoegd.

Het was daarom zaak om met de drie aangekochte transporteurs een puzzel te maken: waar vullen de bedrijfsactiviteiten elkaar goed aan, en welke van de aanwezige bedrijfsapplicaties zijn geschikt om in de toekomst alle bedrijfsactiviteiten goed te faciliteren?  

Waardepropositie voor Floriway als sierteeltspecialist

In een aantal workshops is de waardepropositie vertaald naar uitgangspunten voor de toekomstige processen en systemen.

Aanpak systeemkeuze

In een aantal workshops met het integratieteam, de proceskenners en waar nodig de betrokken IT-leveranciers zijn daarna de processen en systemen afgestemd. Anton vertelt: “dat was best een gevoelig proces: alle collega’s hebben in jaren hard gewerkt aan hun bedrijven en IT systemen. Dat heeft de drie bedrijven doen groeien, en onderscheiden van hun concurrent. Vanwege de integratie leggen we dat open bij elkaar en gaan we keuzes maken voor gemeenschappelijke processen en systemen, om samen 1 nóg sterkere sierteelt-transporteur te smeden. Zoals je begrijpt gaat dat verder dan alleen nullen en enen: ook begrijpelijke menselijke emoties spelen dan mee”.

Samen onderweg

Toon Vos : “Het is erg waardevol om te zien dat de drie bedrijven Anton’s advies voor de keuze van kernapplicatie begrijpen en overnemen, en dat we nu verder kunnen werken om het nieuwe bedrijf Floriway te bouwen. We zijn er nog niet, maar we zijn zeker goed onderweg!”.

 

Meer informatie? 

 

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Desgewenst is een persoonlijke verdieping met één van onze adviseurs mogelijk. Ook kan IT’s Teamwork je in contact brengen met een gespecialiseerde partner.

 

Neem contact op