Blijf op de hoogte van ons nieuws over digitale transformatie

Blog

02

In deze partnerblog: Kitty Leemreize over digitale transformatie

"Je organisatie (digitaal) transformeren naar een nieuw niveau vraagt aandacht voor mensen, processen en systemen. Maar waar ligt de prioriteit, en waar begin je? Dat bepaal je gemakkelijk met de BusinessITScan®: dé tool waarmee je in heel korte tijd de belangrijkste informatie verzamelt bij de sleutelfiguren in je organisatie. Met behulp van het gegenereerde dashboard leg ik de verbinding tussen de verschillende betrokkenen en help zo organisaties en teams in hun ontwikkeling. Die verbinding tussen betrokkenen is voorwaarde voor organisatieontwikkeling. Waarom?"

Als bestuurder geef je richting en bepaal je hoe succes er uitziet. Je zorgt voor een stabiele basis en bouwt verder in je eigen tempo. Maar hoever je het gaspedaal kunt indrukken, bepaal je niet alleen.

Verschillende factoren hebben hier invloed op. Denk aan technologie, economie, je medewerkers. En met name je medewerkers zijn hierin cruciaal en zelfs doorslaggevend. Zijn je medewerkers bereid mee te accelereren? En kunnen ze dat überhaupt? Of is er weerstand waardoor je het gevoel hebt dat ze eerder op de rem trappen dan gas geven? Dit heeft grote invloed op productiviteit, efficiency, effectiviteit en daarmee op het wel of niet behalen van je (financiële) doelen.

Persoonlijk leiderschap

De menselijke dynamiek is niet altijd zichtbaar en tastbaar. Dat maakt haar lastig te voorspellen en moeilijk te sturen, terwijl ze wel doorslaggevend is voor het resultaat. Menselijke dynamiek gaat over communicatie, motivatie, samenwerking en vertrouwen. Dit in goede banen leiden, vraagt om soft skills: ‘persoonlijke eigenschappen waardoor je effectief en harmonieus kunt communiceren met anderen’. Belangrijke eigenschappen in het kader van leiderschap.

Daarnaast heb je als leider nog een aantal instrumenten waarmee je kunt sturen. Optimale motivatie en vertrouwen vragen om een duidelijke visie en strategie. Deze vertaal je gemakkelijk naar een intern motto en leidende thema’s die vervolgens als anker dienen voor de gewenste transformatie.

 

Randvoorwaarden

Randvoorwaarde voor optimale communicatie en samenwerking is duidelijkheid over welke verantwoordelijkheden bij wie liggen. Waar begint en eindigt de eigen verantwoordelijkheid en waar zal de ander zaken initiëren, oppakken en afronden?

Net zo belangrijk zijn goed ingerichte processen en systemen. Deze maken het werk inhoudelijk duidelijk en goed uitvoerbaar. Maar zijn ook van grote invloed op samenwerking, communicatie en vertrouwen. Kan men erop rekenen dat anderen taken oppakken, goed geïnformeerd zijn en elkaar op de hoogte houden van de status van werkzaamheden? Daarin faciliteren processen en systemen de medewerkers.

Met de BusinessITScan® breng je deze instrumenten snel en doeltreffend in kaart, wat een duidelijk beeld oplevert van knelpunten en kansen voor verbetering. Kitty Leemreize legt met behulp van het dashboard de verbinding tussen de verschillende betrokkenen, waardoor het noodzakelijke draagvlak ontstaat voor een strategische aanpak van de knelpunten en de verbeterkansen.

 

 

Over Kitty Leemreize

BusinessITScan - Qlaver4

Kitty studeerde bedrijfseconomie en was jarenlang werkzaam als consultant in de IT-sector. Ze analyseerde knelpunten in organisaties waar automatisering bedrijfsmatig een positieve invloed zou kunnen hebben. Ze liet projecten qua analyse en implementatie in elkaar overlopen en moest daarbij het bruggetje vormen tussen eindgebruikers en de IT-ers (die vaak in nulletjes en eentjes denken). Ze leerde dat communicatie daarbij een heel belangrijke sta-in-de-weg kan zijn en besloot zich daar verder in te verdiepen. Inmiddels heeft ze o.a. in de BusinessITScan® tools gevonden waarmee de communicatie eenvoudiger wordt. Die mensen helpt elkaar beter te begrijpen, waardoor ze meer empathie voor elkaar krijgen. ‘Deze kennis had mij destijds erg kunnen helpen, maar is vooral in deze tijd cruciaal. De mens is en blijft immers de bepalende factor en de informatietechnologie neemt een steeds grotere vlucht’, aldus Kitty.

  • Partnerblog Qlaver4: Prioriteiten bepalen bij (digitale) transformatie