Blijf op de hoogte van ons nieuws over digitale transformatie

Blog

02

Spanning tussen Duurzaamheid en Economie

In steeds meer landen zien we klimaatveranderingen. Stap voor stap nemen overheden en organisaties maatregelen om Duurzaamheid te versterken. Eind 2022 is bijvoorbeeld de vernieuwde Corporate Governance Code van kracht geworden, in Brussel wordt gewerkt aan de Natuurherstelwet, en in Nederland speelt de Stikstofaffaire al geruime tijd. Er is een spanning tussen de noodzakelijke Duurzaamheidsmaatregelen enerzijds, en anderzijds de bedrijfsvoering in organisaties en de impact op onze maatschappij.

Verduurzaming is noodzakelijk – denk daarom in kansen

Hoe dan ook, we zien steeds meer nieuwsberichten over klimaatproblemen. Het is dus duidelijk dat organisaties, medewerkers en burgers groot belang hebben bij duurzame omgang met het Milieu, de Maatschappij en het Bestuur. De ESG-criteria zijn afgeleid van het concept “People, Planet & Profit” dat in de jaren ’90 werd geïntroduceerd. Dit concept, dat ook wel tripple bottom line denken genoemd wordt, stelt dat bedrijven zich niet alleen op de derde P (winst) moeten richten.

Bedrijfsvoering en IT dienen te transformeren en duurzaam georganiseerd te worden, in het belang van onze wereld en onze bevolking. In toenemende mate wordt meer regelgeving van kracht zoals CSRD waaraan organisaties moeten voldoen. Krachtiger is het als betrokkenen zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om de ESG-doelen na te streven. Dan blijkt dat verduurzaming ook kansen biedt voor organisaties.

Duurzaamheid verbeteren met de BusinessITScan®

Duurzaamheid vereist veelal innovatie, beïnvloedt verdienmodellen en processen, en zal steeds meer met data aangetoond moeten worden. Daarom heeft IT’s Teamwork met Michiel Kamphuis heldere vragen over Duurzaamheid toegevoegd aan de BusinessITScan®. De vragen geven een goed beeld van de organisatie. Daarnaast kunnen betrokkenen direct hun verbetervoorstellen invoeren. De engine genereert direct het dashboard en het adviesrapport met de scores, adviezen en verbetervoorstellen.

 

Start de gratis sneak preview van de BusinessITScan

Over Michiel Kamphuis

Michiel studeerde elektrotechniek en werkte jarenlang als freelance elektriciën op zeeschepen. Eén van de redenen voor hem om uit die sector te stappen was hoe slordig de scheepvaart omging met het milieu. Hij besloot om twee master studies te gaan volgen in Enschede - Bedrijfskunde en Technologie- en Wetenschapsfilosofie - en studeerde af op het thema (energie)duurzaamheid. Inmiddels is hij als onderzoeker werkzaam op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), waar hij zich bij het lectoraat Logistiek en Allianties  bezighoudt met duurzame logistiek. Het lectoraat doet - i.s.m. overheidsinstellingen, publieke organisaties en bedrijven - onderzoek op het gebied van zorglogistiek, data en gedrag in de logistiek, en duurzame logistiek.

 

  • Duurzaamheid verbeteren met de BusinessITScan®