Blog

01

Controllers en administrateurs worden regelmatig betrokken bij verbeterprojecten, of zij initiëren deze zelfs. Daarvoor werken zij nauw samen met de interne IT-afdeling. Ook bij financiële - en IT-audits en trajecten voor compliance en informatiebeveiliging werken financials met IT-ers samen. Dat gaat met wisselend succes. Deze zes succesfactoren kunnen hierbij helpen.

[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating